Enkelt og fleksibelt adgangskontrollsystem fra AB Låsservice

AB Låsservice leverer løsninger innen adgangskontroll som kan tilpasses ethvert behov. I tillegg til å øke sikkerheten vil dere også få en mer fleksibel løsning. Adgangskontrollsystemer er velegnet til både virksomheter, borettslag, kommuner og utdannelsesinstitusjoner av alle størrelser, da det er mulig å administrere og håndtere et ubegrenset antall dører.

Det er både lett og raskt å administrere systemet, slik at du enkelt kan endre adgangstillatelser for brukere, utvide med nye brukere, samt oppgradere, utvide eller endre systemet.

Kontakt oss på +47 40120050 og få et uforpliktende tilbud på et adgangskontrollsystem som gir økt sikkerhet og fleksibilitet.

Hvorfor bør man ha adgangskontroll?

Med adgangskontroll vil det være enkelt å ivareta sikkerheten i forbindelse med låser på eiendommen.

Adgangskontrollsystemer fra Trioving, Conlan og Simons Voss er kvalitetsprodukter som gjør det mulig for deg å styre akkurat hvem som skal ha adgang til utvalgte bygninger.

Du kan selvfølgelig sikre eiendommene ved bruk av låser og nøkler, men når nøklene blir borte eller blir stjålet, kan kostnadene ved utskifting av låser og gjenutsendelse av nøkler være betydelige. Dessuten kan mange nøkkeltyper kopieres, noe som reduserer sikkerheten.

AB Låsservice har erfart at elektroniske adgangskontrollsystemer er den mest behagelige og effektive måten å få sikret både bygninger og verdier. Når et adgangskontrollsystem har blitt installert vil det ikke lenger være behov for å skifte ut låsen. Adgangskort som gis ut til personalet og andre personer kan lett utelukkes fra systemet hvis de mistes, stjeles eller hvis de ikke returneres fra medarbeideren. Dette øker sikkerheten og reduserer farene for uønsket adgang.

Ved bruk av et adgangskontrollsystem blir det en mer fleksibel kontroll over brukernes adgangsrettigheter. Alle medarbeidere i virksomheten kan for eksempel få adgang til bygningens hoveddør, derimot kan adgang til de interne områdene begrenses til kun dem som trenger adgang dit. Adgangen kan også tidsbegrenses, hvor spesifikke brukere kun har adgang på et bestemt tidspunkt av dagen eller natten.

Skal dere montere adgangskontroll i bygningen?

Hos AB Låsservice har vi mange års erfaring med å installere, montere og ta service på adgangskontrollsystemer hos virksomheter, borettslag, kommuner og utdannelsesinstitusjoner.

Vi gir alltid et uforpliktende tilbud på en individuell adgangskontroll løsning som er tilpasset kundens behov. Velger du AB Låsservice til å installere adgangskontrollsystem kan du være trygg på at vi vil ha fokus på sikkerhet og gi deg et system som fungerer slik vi har lovet.

Kontakt AB Låsservice og få et uforpliktende tilbud på et adgangskontrollsystem ved å ringe telefon +47 40120050.