Kameraovervåkning – full oversikt på arbeidsplass og bolig

Sikre dine verdier med overvåkning fra AB låsservice, vi har stor kompetanse i dette feltet og kommer svært gjerne ut og befarer.

Det er mange prakt eksempler på hvor ett kamera har skjermet mange for innbrudd. Dessverre ser vi at flere utsatt eiendommer ikke har overvåkning på riktig sted. Vi kjører type nettverkskamera gjennom enten direkte kobling til nettverkopptaker eller vi kan koble det gjennom eksisterende nettverk. Kameraene krever kun

Privat grunn

En privatperson kan lovlig overvåke eget hus og hage. Kameraet kan imidlertid ikke samtidig fange opp deler av et offentlig område eller en annen persons eiendom. Kameraovervåking kan føre til konflikter i naboforhold hvis den ene parten føler seg overvåket av den andre.

Du kan heller ikke overvåke andres private sfære slik som leieboere og deres besøkende. Dersom det bor flere i huset, eller det er noen som har ditt hjem som arbeidsplass, må de selvsagt informeres om overvåkingen.

Vær oppmerksom på at selv om opptaket kan være lovlig, kan du ikke bruke det helt som du vil. Slike private opptak kan for eksempel vanligvis ikke publiseres uten at de som er på opptaket har samtykket.

Offentlige områder

Virksomheter kan vanligvis ikke overvåke offentlige områder. Med offentlige områder menes veier, gater, plasser og lignende der tilfeldige folk trafikkeres. Offentlige områder skal kun overvåkes av offentlige myndigheter, slik som politiet. Dersom bare en helt uvesentlig del av offentlig område fanges opp, vil overvåkingen likevel kunne tillates. Dette betyr for eksempel at en butikk ikke kan sette opp kamera som overvåker gata utenfor. Å sette opp kamera som overvåker fasaden vil derimot kunne være greit.