få tilbud

Hvem er AB Låsservice?

AB Låsservice er din låsesmed i Oslo, Bærum og Asker. Vi er en liten bedrift og som har som mål å være best. Vi legger stor vekt på sikkerhet og fornøyde kunder.  Vi tilbyr mange ulike oppgaver innen låsefaget, fra å bytte en enkelt lås til å totalesikre private hjem og større bedrifter. Ingen oppgave er for liten – ingen oppgave er for stor.

En av grunnene til at vi kan tilby gode priser, er at vi ikke har et påkostet forretningslokale.  Vår base ligger strategisk og praktisk plassert i Fagertunveien på Bekkestua. Den viktigste praktiske ressursen er våre velutrustede servicebiler. De inneholder det aller meste, så vi er godt rustet til å løse store og små oppgaver umiddelbart.

Vi rykker ut hele døgnet både hverdag og helg.