Adgangskontroll

Enkel og fleksibel adgangskontroll fra AB Låsservice

I dag er det essensielt å ha fokus på sikkerheten i eiendommer, uansett om det er snakk om en privat bolig, en bedrift, en institusjon eller noe helt annet. Med de riktige tiltak kan du minske risikoen for innbrudd og øke tryggheten for de som befinner seg på eiendommen. Gjennom adgangskontroll kan du være med til å sikre at ingen uautoriserte personer får tilgang til bygningen, noe som har en stor betydning for sikkerheten i hverdagen.

AdgangskontrollAB Låsservice leverer løsninger innen adgangskontroll som kan tilpasses ethvert behov. I tillegg til å øke sikkerheten vil dere også få en mer fleksibel løsning, som skreddersys etter deres spesifikke ønsker og behov. For eksempel kan du selv velge om du vil ha en elektronisk lås, dørlås med kode eller kanskje et overvåkningskamera. Slik får dere en løsning som er tilpasset dere hverdag. Adgangskontrollsystemer egner seg for både virksomheter, borettslag, kommuner og utdannelsesinstitusjoner av alle størrelser, fordi det er mulig å administrere og håndtere et ubegrenset antall dører.

Med AB Låsservice får du brukervennlige systemer som er enkle å håndtere i hverdagen. Det er både lett og raskt å administrere systemet, slik at du enkelt kan endre adgangstillatelser for brukere, utvide med nye brukere, samt oppgradere, utvide eller endre systemet. På den måten kan du hele tiden tilpasse deres kontrollsystem når situasjon eller behov endrer seg.

Kontakt oss på +47 40120050 og få et uforpliktende tilbud på et adgangskontrollsystem som gir økt sikkerhet og fleksibilitet.

HVORFOR BØR MAN HA ADGANGSKONTROLLSYSTEM?

Med adgangskontroll vil det være enkelt å ivareta sikkerheten i forbindelse med låser på eiendommen. Dere minsker risikoen for at innbruddstyver og andre uautoriserte personer kan få tilgang til eiendommen. Dette betyr at du kan unngå de økonomiske og ikke minst de psykiske konsekvenser som kan oppstå ved innbrudd og herverk. Slik er adgangssystem et tiltak som kan ha stor betydning i hverdagen for deg og dine ansatte eller beboere.

Hos AB Låsservice forhandler vi kun det beste innen adgangskontroll, og vi garanterer en høy kvalitet på alle produkter og tjenester. Adgangskontrollsystemer fra Yale Doorman Trioving, Conlan og Simons Voss er kvalitetsprodukter som gjør det mulig for deg å styre akkurat hvem som skal ha adgang til utvalgte bygninger. De er brukervennlige, stabile og sikre, og så kan de raskt monteres og installeres av din profesjonelle låsesmed. Systemene kan blant annet inkludere nøkkelskap, overvåkningskamera eller lignende tiltak.

 

Du kan selvfølgelig sikre eiendommene ved bruk av låser og nøkler, men når nøklene blir borte eller blir stjålet, kan kostnadene ved utskifting av låser og gjenutsendelse av nøkler være betydelige. Dessuten kan mange nøkkeltyper kopieres, noe som reduserer sikkerheten. På den måten kan adgangskontroll være et opplagt alternativ eller supplement til de klassiske låser og nøkler som de fleste anvender i dag. Her kan du nemlig anvende elektroniske lås eller dørlås med kode som er et mer sikkert valg.

AB Låsservice har erfart at elektroniske adgangskontrollsystemer er den mest behagelige og effektive måten å få sikret både bygninger og verdier. Når et adgangskontrollsystem har blitt installert vil det ikke lenger være behov for å skifte ut låsen. Adgangskort som gis ut til personalet og andre personer kan lett utelukkes fra systemet hvis de mistes, stjeles eller hvis de ikke returneres fra medarbeideren. Dette øker sikkerheten og reduserer farene for uønsket adgang.

Ved bruk av adgangskontroll blir det en mer fleksibel kontroll over brukernes adgangsrettigheter, og ulike personers adgang og rettigheter kan hele tiden endres og tilpasses underveis. Alle medarbeidere i virksomheten kan for eksempel få adgang til bygningens hoveddør, derimot kan adgang til de interne områdene begrenses til kun dem som trenger adgang dit. Adgangen kan også tidsbegrenses, hvor spesifikke brukere kun har adgang på et bestemt tidspunkt av dagen eller natten. Alt dette er med til å gi en fleksibel og trygg løsning som er positiv for både eier og ansatt.

SKAL DERE MONTERE ADGANGSKONTROLL I BYGNINGEN?

Hos AB Låsservice har vi mange års erfaring med å installere, montere og ta service på adgangskontrollsystemer hos virksomheter, borettslag, kommuner og utdannelsesinstitusjoner. Vi vet hva som skal til for å tilby høy kvalitet innen både produkt og service. Adgangskontroll

Vi gir alltid et uforpliktende tilbud på en individuell adgangskontroll løsning som er tilpasset kundens behov, så du kan få den mest optimale løsningen for deg. Velger du AB Låsservice til å installere adgangskontroll i din eiendom, kan du være trygg på at vi vil ha fokus på sikkerhet og gi deg et system som fungerer slik vi har lovet.

Kontakt AB Låsservice og få et uforpliktende tilbud på et kontrollsystem ved å ringe telefon +47 40120050.