Priser

Tidspunkt Tidsrom Pris
Minstepris dag Mandag til fredag 08.00-16.00 2.300 NOK
Arbeidstime dag Mandag til fredag 08.00-16.00 1.188 NOK
Tidspunkt Tidsrom Pris
Vakt minstepris kveld Mandag til fredag 16.00-22.00 3.500 NOK
Vakt minstepris helg dag Helg 08.00-22.00 3.500 NOK
Vakt minstepris natt Alle dage 22.00-08.00 4.500 NOK
Vakt arbeidstime Etter minstepris 2.969 NOK

Minstepris består av: Transport til og fra kunden, dog max. 20 km hver vei fra AB Låsservice adresse og opptil en halv times arbeid hos kunden.

Alle priser er inkludet merverdiavgift og offentlige avgifter.

Vi tar betalt med bankterminal som standard, hvis ikke annet er avtalt. Vi tar MasterCard, Visa og Bank Axept kort.